Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος – Επί ασπαλάθων

Μία βασική ένδειξη ότι ένας άνθρωπος ζει την πνευματική ζωή είναι τα χαρίσματα και οι καρποί του Αγίου Πνεύματος.
Ένα βασικό στοιχείο είναι η χαρά· όχι η κοσμική, αυτή που εξαρτάται απόλυτα από τα υλικά πράγματα, αλλά η εσωτερική χαρά που δεν επηρεάζεται από τον κόσμο· η χαρά του Αγίου Πνεύματος, η χαρά της σχέσης με τον Χριστό.

Άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ζωντανή σχέση με τον Θεό υπάρχουν πάντα, ανεξάρτητα από τις αντίξοες συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν γύρω μας.

Με τον π. Λίβυο (Χαράλαμπο) Παπαδόπουλο

(Visited 812 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις