Συντάκτης

Ιωσήφ Κουτσούρης

4 Άρθρα

Ανάμεσα στον ερχομό και την απουσία

Έχουμε ακόμη ανάγκη την ελπίδα του ερχομού· τη σάρκωσή του, γιατί ακόμη δεν σαρκώθηκε στις καρδιές μας, δεν σαρκώθηκε στις ζωές μας.

Η μικρή μας Ιθάκη

Ηχώ φθονερή, αρπακτική και αγέλαστη. Πού είναι τα θύματά σου; Οι εραστές του θανάτου μας…