Συντάκτης

π. Δοσίθεος Καστόρης

24 Άρθρα

Η πατρίδα της ψυχής μου

«Ἡ ἀληθινή πατρίδα τῆς ψυχῆς μου δέν εἶναι τόπος […] ἡ ἀληθινή πατρίδα τῆς ψυχῆς μου εἶναι ἡ αγκάλη τοῦ Πατέρα…»

Συμπαντικό αἴνιγμα

«δέν φθάνει ὁ χῶρος γιά νά χωρέσει τόν Ἀχώρητο, ἀκόμα καί ἡ αἰωνιότητα εἶναι μικρή μπροστά στήν αΐδιο παρουσία Σου»

Απελπισία

«Δέν ἔχουν τί νά ῥίξουν στό χῶμα τοῦ Παραδείσου»

Ἡ ἀγάπη

«Ἀγαπῶ ἄρα ὑπάρχω καί ὑπάρχω ὅσο ἀγαπῶ.»

Χάθηκες μέσα στήν ἀτμίδα…

«…προσπαθώντας νά ἐξηγήσεις τόν καπνό πού ἀνέβαινε ἀπ’ τό θυσιαστήριο σχηματίζοντας στόν οὐρανό ἄλυτα αἰνίγματα»

Κατάσταση παραδόξου

Ἡ ζωή μοῦ φανερώθηκε! Ὅμως δέν ἄντεξα … Εἶμαι ἕνα ἀκόμα θύμα τῆς ὑπαρξιακῆς ἀδράνειας.

Ἡ Ὠδή τῆς Νηφάλιας Λίμνης

«..ἀπόπλυνε μέ τό νερό σου βαπτισματικά τούς ρύπους τῆς ψυχῆς μου, γιά ν’ ἁπλωθεῖ ὁλόλευκη κατάντικρυ στόν ἄδυτο ἥλιο..»

Ὁ Νεοφώτιστος

«…βαπτίσθηκες στὸ ζωντανὸ νερό, σὰν σὲ φωτιὰ καὶ Πνεῦμα…»

Καί πάλι φύγε…

“Εἶσαι ὁ μέγας ἀπόβλητος ἀπ’ τή ζωή μας, persona non grata στήν πολιτεία μας…”