Συντάκτης

Σ.Μ.

4 Άρθρα

Αιωνίου τέλους σάλπισμα

Θα κατεβεί σαν άρχοντας, θα κατεβεί σαν λύκος να πάρει χρώμα και ζωή της μοναξιάς ο κήπος…

Ω της Αγάπης έκσταση

Σε ακούω να μου ψυθιρίζεις θυμίζοντάς μου πως Εσύ ο φίλος, Εσύ κι ο αδελφός. Εσύ ο γονιός, Εσύ και ο Νυμφίος μου.

Άνευ μαρτυρίας

Σκουπίζω, λοιπόν, τα δάκρυα και σε ακολουθώ σε αυτό το αέναο κυνήγι του δικού σου κάλλους…

Κήρυξ δέδοται

Σε σκοτεινή ανατολή πετάει η ελπίδα και τα όνειρα δείχνουν να χάνονται στο άκαρπο πέταγμα του χρόνου.