ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ:

Η προσέγγιση του άκτιστου Θεού

Η μόνη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον απόλυτα Απερίγραπτο Θεό είναι μέσω της σχέσης. Αυτή τη δυνατότητα τη φανερώνει ο ίδιος ο Χριστός όταν λέει: «Η γνώση της αλήθειας είναι αυτή που ελευθερώνει τον άνθρωπο» (Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς).

Η φράση αυτή υπάρχει στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και εκεί οι όροι ‘γνώση’, ‘αλήθεια’ και ‘ελευθερία’ έχουν ένα ειδικό περιεχόμενο. Η γνώση σημαίνει τη σχέση, ακόμη και τη σωματική. Η αλήθεια έχει ενυπόστατο περιεχόμενο και αναφέρεται στο ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος άλλωστε λέει «Εγώ ειμί η αλήθεια». Τέλος, η λέξη ελευθερία δηλώνει την κίνηση του ενός προς τον άλλον.

Ο Θεός στη συνείδηση της Εκκλησίας είναι απόλυτα υπερβατικός· είναι ο άκτιστος Θεός, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει κατανοητός από τον άνθρωπο. Λέει χαρακτηριστικά ο Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Θεόν φράσαι μεν αδύνατον, νοήσαι δε αδυνατώτερον». Ο μόνος τρόπος προσέγγισης του Θεού για την ορθόδοξη παράδοση είναι μέσω της σχέσης μαζί Του.

Η προσέγγιση του άκτιστου Θεού – Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο

(Visited 375 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις