Ευαγγέλιο Κυριακής34 Άρθρα

Ευαγγέλιο Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2017

Η παραβολή του άφρονος πλουσίου. – «Έτσι παθαίνει αυτός που θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει με έργα ευάρεστα στον Θεό.»