Ευαγγέλιο Κυριακής25 Άρθρα

Ευαγγέλιο Κυριακής 3 Σεπτεμβρίου 2017

Ευαγγέλιο Κυριακής ιγ´ Ματθαίου (Ματθ. 21.33-42) – Και ύστερα, απέστειλε προς αυτούς τον υιό του, λέγοντας: «θα ντραπούν τον υιό μου»

Ευαγγέλιο Κυριακής 13 Αυγούστου 2017

(Ματθ. 17.14-23) «Αν έχετε πίστη σαν ένα μικρό σπόρο σιναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό ¨μετακινήσου από εδώ, εκεί¨ και θα μετακινηθεί».

Ευαγγέλιο Κυριακής 6 Αυγούστου 2017

Της Μεταμορφώσεως (Ματθ. 17.1-9). «Και αφού τους πλησίασε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: ῾῾Σηκωθείτε και μη φοβάστε῾῾.».

Ευαγγέλιο Κυριακής 30 Ιουλίου 2017

Κυριακή H΄ Ματθαίου. (Ματθ. 14.14-22). «Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν το περίσσευμα από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα.»