Πατερικά κείμενα11 Άρθρα

Οι μακαρισμοί της Αγάπης

Μακάριος αυτός που τυλίχτηκε στα δίχτυα σου από έρωτα θείο, γιατί αυτός θα αρνηθεί όλο τον κόσμο…