Το σύμβολο της Πίστεως

Το σύμβολο της Πίστεως είναι η ομολογία της πίστεως, που αποτελείται από 12 άρθρα. Τα πρώτα 7 αναφέρονται στον Ιησού Χριστό. Λένε ότι είναι μονογενής Υιός και ομοούσιος του Θεού Πατέρα, ότι είναι τέλειος Θεός και ότι έγινε τέλειος άνθρωπος. Γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία ως άνθρωπος, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και θα έρθει στον κόσμο πάλι για να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Τα επόμενα άρθρα μιλούν για το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και λένε ότι είναι τέλειος Θεός. Τέλος, βρίσκεται η ομολογία της πίστης μας στην εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός και στα μυστήρια τα οποία εκείνος παρέδωσε.

Δεν πρόκειται για αποδοχή μιας ιδεολογίας, αλλά για απόλυτη εμπιστοσύνη στη μοναδική Αλήθεια, τον Ιησού Χριστό.

Η ορθή πίστη είναι κομβική για τη σωτηρία μας, την επανένωση και κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό.

Το σύμβολο της Πίστεως – Με τον π. Νίκωνα Κουτσίδη

(Visited 1,013 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις