«Πάντων υμών μνησθείη Κύριος ο Θεός»

«Πάντων υμών μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων» – «Να μας θυμηθεί όλους ο Θεός στη βασιλεία του και τώρα και στο μέλλον και στην αιωνιότητα»

Στη μέση της Θείας Λειτουργίας γίνεται η Μεγάλη Είσοδος, όταν ο ιερέας εκφωνεί αυτά τα λόγια. Μεταφέρει τα Τίμια Δώρα δια μέσω του κυρίως ναού στην Ωραία Πύλη και εκεί κάνει επίσημη είσοδο στο ιερό, αφήνοντάς τα στην Αγία Τράπεζα. Η μεταφορά των δώρων από την πρόθεση στο Θυσιαστήριο συμβολίζει την πορεία του Κυρίου από τη Βηθανία στην Ιερουσαλήμ, όταν υποδέχτηκαν τον Χριστό με βάγια. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτήν την υποδοχή και γι’ αυτό ο ιερέας εκφωνεί αυτά τα λόγια: “Πάντων υμών μνησθείη Κύριος ο Θεός ημών…”

“Πάντων υμών μνησθείη Κύριος ο Θεός” – Με τον π. Νίκωνα Κουτσίδη

(Visited 1,760 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις