Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη Θεία Λειτουργία

Η ώρα της Θείας Κοινωνίας είναι η κορυφαία στιγμή της Λειτουργίας. Αφορά τους πάντες: παρόντες, απόντες, ζώντες και κεκοιμημένους. Η στιγμή αυτή είναι η καρδιά της Εκκλησίας, η ψηλάφιση της Βασιλείας του Θεού, η φανέρωση του ακτίστου. Τίποτε από αυτά όμως δεν μπορούν να συμβούν χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας συνάγει και μας συνέχει σε κάθε Θεία Λειτουργία, δι’ Αυτού αναπέμπουμε τα αιτήματά μας στον Χριστό, δι’ Αυτού αποκτούμε σχέση με τον Χριστό.

Μόνο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί να δώσει ελευθερία και κοινωνία και να μας ενώσει με τον Χριστό τη στιγμή της Θείας Μετάληψης. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα η Εκκλησία γίνεται μια ιδεολογία, αλλά με τη δική Του παρουσία είναι η κοινότητα που πορεύεται στη Θεία Βασιλεία.

Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο

(Visited 440 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις