Η Θεία Ευχαριστία

Η Θεία Ευχαριστία είναι η πρόσληψη της κτιστότητας όλης της Δημιουργίας (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο άνθρωπος) και η αναγωγή της προς τον ουράνιο Πατέρα, για να μετατρέψει αυτή τη Δημιουργία σε τόπο της Θεότητας.

Είναι πολύ σημαντικό και χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, ενώ σε πολλά προσευχητικά κείμενα υπάρχει ο ενικός αριθμός, στη Θεία Λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο ο πληθυντικός εκτός δύο εξαιρέσεων.

Η πρώτη είναι σε μία ευχή του ιερέα στον χερουβικό ύμνο, στην οποία ο ιερέας προσεύχεται να τον αξιώσει ο Θεός να γίνει Χριστός, για να φανερωθεί ενώπιον των πιστών. Η δεύτερη εξαίρεση είναι το σύμβολο της Πίστεως, το οποίο αποτελεί την ταυτότητα εισόδου των Χριστιανών στην κοινότητα.

Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο

(Visited 330 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις