Θεολογία – Βίντεο138 Βίντεο

Η προσέγγιση του άκτιστου Θεού

Η αλήθεια έχει ενυπόστατο περιεχόμενο και αναφέρεται στο ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού

«Πού να πάμε Κύριε; Εσύ έχεις ρήματα ζωής αιωνίου»

Επιστήμη και Θεολογία

Το αντικείμενο της ψυχολογίας είναι τελείως διαφορετικό από το αντίστοιχο της θεολογίας.

Οι βίοι των Αγίων και ο πατερικός λόγος

Αδίκως ένας Χριστιανός θα προσπαθήσει να μιμηθεί τη ζωή κάποιου Αγίου, διότι ο Θεός συνάπτει μοναδικές σχέσεις με κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Η Εκκλησία απέναντι στην αίρεση

Οι Πατέρες έκαναν σκανδαλώδη οικονομία απέναντι στους αιρετικούς, για να διατηρήσουν την Εκκλησία σε ενότητα.

«Πάντων υμών μνησθείη Κύριος ο Θεός»

«Να μας θυμηθεί όλους ο Θεός στη βασιλεία του και τώρα και στο μέλλον και στην αιωνιότητα»

Προβληματισμοί σχετικά με τις λειτουργικές μεταφράσεις

Ένας άνθρωπος, για να μετέχει στα μυστήρια πρέπει να κατανοεί τα τεκταινόμενα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στη μητρική του γλώσσα.

Η αυθεντική Αγάπη

Η αυθεντική αγάπη του Χριστού είναι μια αγάπη καθαρή από ανταποδοτικούς εγκλωβισμούς και συμφέροντα.

«Ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι»

Ψάλλουμε τον ύμνο στην Αγία Τριάδα αφήνοντας στην άκρη κάθε βιοτική μέριμνα. Και αυτό γιατί θα υποδεχτούμε τον Βασιλέα των όλων.

Η Θεολογία του Σώματος

Η ενσάρκωση του Χριστού φανερώνει τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το Σώμα. Το σώμα του ανθρώπου είναι ιερό.

Το Ευαγγέλιο ως πηγή αλήθειας

Τα Ευαγγέλια αποτελούν την πρώτη πηγή της αλήθειας που προέρχεται από αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες.

«Σοφία ορθοί ακούσωμεν του Αγίου Ευαγγελίου»

Από τις περικοπές των επιστολών και του Ευαγγελίου μαθαίνουμε για την ενανθρώπηση του Θεού. Ακούμε τον Χριστό να μας προσκαλεί στη Βασιλεία Του.