Θεολογία – Βίντεο142 Βίντεο

Ο σκοπός του γάμου

Ούτε τα παιδιά ούτε τίποτε άλλο δεν είναι τόσο σημαντικό για ένα ζευγάρι όσο η αγάπη μεταξύ των συζύγων.

Το σύμβολο της Πίστεως

Δεν πρόκειται για αποδοχή μιας ιδεολογίας, αλλά για ομολογία της απόλυτης εμπιστοσύνης στη μοναδική Αλήθεια, τον Ιησού Χριστό.

Η μετοχή στην Αλήθεια

Η κατανόηση του Ευαγγελίου δεν είναι μια διανοητική εργασία, αλλά αποτελεί καρπό της σχέσης μας με τον Θεό.

Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού

Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού φανερώνεται στο πρόσωπο του Κυρίου. Ο Χριστός είναι το αρχέτυπο του αληθούς ανθρώπου.

Η προσέγγιση του άκτιστου Θεού

Η αλήθεια έχει ενυπόστατο περιεχόμενο και αναφέρεται στο ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού

“Πού να πάμε Κύριε; Εσύ έχεις ρήματα ζωής αιωνίου”

Επιστήμη και Θεολογία

Το αντικείμενο της ψυχολογίας είναι τελείως διαφορετικό από το αντίστοιχο της θεολογίας.

Οι βίοι των Αγίων και ο πατερικός λόγος

Αδίκως ένας Χριστιανός θα προσπαθήσει να μιμηθεί τη ζωή κάποιου Αγίου, διότι ο Θεός συνάπτει μοναδικές σχέσεις με κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Η Εκκλησία απέναντι στην αίρεση

Οι Πατέρες έκαναν σκανδαλώδη οικονομία απέναντι στους αιρετικούς, για να διατηρήσουν την Εκκλησία σε ενότητα.

“Πάντων υμών μνησθείη Κύριος ο Θεός”

“Να μας θυμηθεί όλους ο Θεός στη βασιλεία του και τώρα και στο μέλλον και στην αιωνιότητα”

Προβληματισμοί σχετικά με τις λειτουργικές μεταφράσεις

Ένας άνθρωπος, για να μετέχει στα μυστήρια πρέπει να κατανοεί τα τεκταινόμενα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στη μητρική του γλώσσα.

Η αυθεντική Αγάπη

Η αυθεντική αγάπη του Χριστού είναι μια αγάπη καθαρή από ανταποδοτικούς εγκλωβισμούς και συμφέροντα.