Θεολογία – Βίντεο71 Βίντεο

Σε καιρούς χαλεπούς: Το άδικο κι ο πόνος

«Μετά την άδικη σταύρωση του Χριστού και τον μεγάλο του πόνο, αγίασε και το άδικο και ο πόνος».

Τα βιβλικά κείμενα ως γεγονός εμπειρίας

Τα βιβλικά κείμενα είναι στην ουσία η καταγραφή της εμπειρίας ανθρώπων και κοινοτήτων που πίστευαν και είχαν κοινωνία με τον αληθινό Θεό.

Η σάρκωση του Θεού Λόγου – Επί ασπαλάθων

Ο Λόγος είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος λαμβάνει σάρκα γενόμενος άνθρωπος, για να μπορέσουν οι άνθρωποι μέσω Αυτού να σωθούν.

Η παρουσία του Χριστού

Δεν υπάρχει καλύτερη συντροφιά από το να νιώθει κανείς την παρουσία του Χριστού οποιαδήποτε στιγμή, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.

Γιατί μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία;

Στη Θεία Λειτουργία, αναγάγουμε τη Δημιουργία στον τόπο της θεότητας και μας επιστρέφεται ως Βασιλεία του Θεού.

Η γνώση μέσω της σχέσης

Η γνώση σε αυτήν την περίπτωση έπεται της σχέσης και γίνεται μέσω αυτής. Είναι μια γνώση όχι διανοητική, αλλά βιωματική.

Το ζήτημα της θεοπνευστίας των κειμένων της Εκκλησίας – Επί ασπαλάθων

Είναι αδόκιμο να λέμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο, γιατί πρόκειται για εμπειρία, την οποία βιώνει κανείς· δεν την εφαρμόζει.

Πώς βλέπω τον Θεό; – Επί ασπαλάθων

Ανάλογα με την πνευματική μας ωριμότητα και κατάσταση, αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά το πρόσωπο του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων.

Το μυστήριο του θανάτου – Επί ασπαλάθων

Αναπόσπαστο μέρος του κτιστού κόσμου είναι η φθορά. Ο άνθρωπος, κτιστός ων, δεν μπορεί να αποφύγει αυτήν τη διαδικασία.

Πνευματική ωρίμανση

Ο άνθρωπος δεν καταφέρνει ποτέ να γνωρίσει τον Θεό στην πληρότητά του· αυτό δεν σημαίνει ότι η σχέση του με τον Θεό δεν είναι πλήρης.

Φθορά και αθανασία – Επί ασπαλάθων

Ο Χριστός έπλασε τον άνθρωπο κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν δίνοντάς του τη δυνατότητα να γίνει άφθαρτος μέσα από την κοινωνία με Εκείνον.

Η σημασία της φιλανθρωπίας στην Εκκλησία – Επί ασπαλάθων

Η ελεημοσύνη που γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μέρος μιας γενικής προσπάθειας του Χριστιανού να απεγκλωβιστεί από τον εγωισμό του.