Θεολογία – Βίντεο112 Βίντεο

«Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου…»

Η μικρή Είσοδος φανερώνει την παρουσία του Υιού του Θεού και την είσοδό του στον κόσμο αυτόν.

Τα μυστήρια της Εκκλησίας

Τα μυστήρια είναι εκφράσεις της ζωής της Εκκλησίας. Είναι η προσπάθεια ενσωμάτωσης στην Εκκλησία της ανθρώπινης ύπαρξης.

«Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις…»

Η Αγία Τριάδα είναι ένας Θεός. Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα όπως μας την αποκάλυψε ο Χριστός.

Κύριε ελέησον

«Κυριέ Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό.»

Άγιος Πορφύριος – «Πραγματικά αγαπούσε τον κάθε άνθρωπο…»

Εκείνο που με κρατούσε κοντά του ήταν ότι πραγματικά αγαπούσε τον κάθε άνθρωπο…

«Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…»

Χωρίς την ειρήνη της ψυχής δεν μπορούμε να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία.

Γενηθήτω το θέλημά Σου

Στην Εκκλησία πρέπει να έρθεις σε μία σχέση με τον Θεό και να αφεθείς σε Αυτόν.

Ερμηνεία του Ευαγγελίου

Η Γραφή δεν πρέπει να αποκόπτεται από την Εκκλησία. Το Ευαγγέλιο αποτελεί την έκφραση της ζωής της Εκκλησίας.

«Ευλογημένη η Βασιλεία…»

Ευλογούμε το όνομα της Αγίας Τριάδας, γιατί η Αγία Τριάδα είναι η Αλήθεια και η Ζωή.

Το φως της Εκκλησίας

«Ο κόσμος στον οποίο ζούμε περιέχει τη θεία παρουσία, παρόλο που και η θεία παρουσία περιέχει ολόκληρο τον κόσμο μέσα της.»

Η αδυναμία του ανθρώπου να υπάρξει ακέραιος

Η πτώση του ανθρώπου είναι ουσιαστικά η αδυναμία του ανθρώπου να υπάρξει ακέραιος· η αδυναμία του να ενοποιηθεί.

Μια άλλη προοπτική του πόνου

Σε όποιον αγαπάει τον Θεό, όλα συνεργούν στη σωτηρία του.