Μακεδονική Ταυτότητα

Ο κίνδυνος του αλυτρωτισμού – Μακεδονική ταυτότητα: Με τον Σαράντο Καργάκο

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το όνομα είναι η ίδια η πηγή και ο κίνδυνος του αλυτρωτισμού και το όχημά του.

Μακεδονική ταυτότητα: Με τον Σαράντο Καργάκο – Μέρος Γ’

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι τσιφλίκι μας, για να το παραδώσουμε…

Μακεδονική ταυτότητα: Με τον Σαράντο Καργάκο – Μέρος Β’

“Όταν κάνεις το πρώτο βήμα για υποχώρηση, τότε μοιραία θα υποχρεωθείς να κάνεις κι άλλο, κι άλλο…”

Μακεδονική ταυτότητα: Με τον Σαράντο Καργάκο – Μέρος Α’

«Αυτά τα χώματα δεν είναι κάποια οικόπεδα, είναι ποτισμένα με αίμα. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια που να μην έχει έναν νεκρό στη Μακεδονία.»