Απόστολος Κυριακής25 Άρθρα

Απόστολος Κυριακής 30 Ιουλίου 2017

(Α΄Κορ. 1.10-17). «Και αυτό, όχι με λόγια ανθρώπινης σοφίας, για να μην ’’αδειάσει’’ από το αληθινό νόημά του ο Σταυρός του Χριστού.»