Απόστολος Κυριακής66 Άρθρα

Απόστολος Κυριακής 2.9.2018

«Αυτό όχι γιατί θέλω να κυριεύσω πάνω σε εσάς και την πίστη σας, αλλά γιατί είμαστε συνεργοί της δική σας χαράς»