Απόστολος Κυριακής Των Αγίων Πάντων 3.6.2018

«Μου φαίνεται πως ο Θεός έδωσε σε εμάς τους αποστόλους την ελεεινότερη  θέση»

Απόστολος Κυριακής Των Αγίων Πάντων (Α΄ Κορ. 4.9-16).

Ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Μου φαίνεται πως ο Θεός έδωσε σε εμάς τους αποστόλους την ελεεινότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στην αρένα. Εμείς (θεωρούμαστε) ανόητοι για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε φρόνιμοι εν Χριστώ· εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς ισχυροί· εμείς περιφρονημένοι, ενώ εσείς τιμημένοι! Μέχρι αυτήν την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι, από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι, και μοχθούμε για να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια· όταν μας εμπαίζουν, εμείς τους ευλογούμε· όταν μας διώκουν, δείχνουμε προθυμία και υπομονή· όταν μας συκοφαντούν, απαντάμε με λόγια παρακλήσεως και παρηγοριάς· καταντήσαμε να θεωρούμαστε καθάρματα όλου του κόσμου και ως αυτήν την ώρα, να έχουμε γίνει αποβράσματα όλης της κοινωνίας. Δεν θέλω να σας πικράνω με αυτά που γράφω, αλλά σας συμβουλεύω αγαπημένα μου παιδιά. Διότι μπορεί να έχετε πολλούς δασκάλους (που θα βοηθήσουν για την πίστη σας) στη ζωή εν Χριστώ, αλλά όχι πολλούς πατέρες· διότι στον Ιησού Χριστό (στην πίστη προς Εκείνον) εγώ σας «γέννησα» (πνευματικά) δια μέσου του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν, να γίνετε μιμητές μου.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 405 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις