Επί ασπαλάθων

Οι μακαρισμοί της Αγάπης

Μακάριος αυτός που τυλίχτηκε στα δίχτυα σου από έρωτα θείο, γιατί αυτός θα αρνηθεί όλο τον κόσμο…

Ο σκοπός του γάμου

Ούτε τα παιδιά ούτε τίποτε άλλο δεν είναι τόσο σημαντικό για ένα ζευγάρι όσο η αγάπη μεταξύ των συζύγων.

Απόστολος Κυριακής 2.9.2018

«Αυτό όχι γιατί θέλω να κυριεύσω πάνω σε εσάς και την πίστη σας, αλλά γιατί είμαστε συνεργοί της δική σας χαράς»

Το σύμβολο της Πίστεως

Δεν πρόκειται για αποδοχή μιας ιδεολογίας, αλλά για ομολογία της απόλυτης εμπιστοσύνης στη μοναδική Αλήθεια, τον Ιησού Χριστό.

Η μετοχή στην Αλήθεια

Η κατανόηση του Ευαγγελίου δεν είναι μια διανοητική εργασία, αλλά αποτελεί καρπό της σχέσης μας με τον Θεό.

Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού

Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού φανερώνεται στο πρόσωπο του Κυρίου. Ο Χριστός είναι το αρχέτυπο του αληθούς ανθρώπου.

Η προσέγγιση του άκτιστου Θεού

Η αλήθεια έχει ενυπόστατο περιεχόμενο και αναφέρεται στο ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.