Ο Τόπος και οι Χοροί του30 Άρθρα

Ο τόπος και οι χοροί του: «Θειακός»

Χαρακτηριστικός χορός της Λευκάδας και γενικότερα των Επτανήσων και της Ηπείρου· χορεύεται από άνδρες και γυναίκες σε δύο μέρη.

Ο τόπος και οι χοροί του: «Τατσιά»

Η «τατσιά» είναι ένας θεαματικός, αλλά και αρκετά δύσκολος χορός, που απαιτεί δεξιοτεχνία, εξάσκηση· χορεύεται από λίγους.

Ο τόπος και οι χοροί του: «Μενούσης»

Μία ιστορία δωρική, δυνατή και τραγική, αφηγείται το δημοτικό τραγούδι του «Μενούση» που τραγουδιέται και χορεύεται σε όλη την Ελλάδα.