Ο Τόπος και οι Χοροί του30 Άρθρα

Ο τόπος και οι χοροί του: «Έντεκα»

Χορός ελεύθερος, χωρίς συγκεκριμένη διάταξη στον χώρο. Χορεύεται αντικριστά σε ζευγάρια, συνήθως μεταξύ άντρα και γυναίκας.