Λειτουργική ζωή8 Άρθρα

Στιχηρά Εσπερινού Υπαπαντής

Αυτός είναι ο εκ Θεού Θεός Λόγος· ο οποίος σαρκώθηκε για εμάς και έσωσε τον άνθρωπο. Αυτόν, λοιπόν, ας προσκυνήσουμε.

Απόστιχα Εσπερινού Μεγάλου Βασιλείου

Όλων των Αγίων συνέλεξες τις αρετές, Πατέρα μας Βασίλειε. Την πραότητα του Μωυσή, τον ζήλο του Ηλία, την ομολογία του Πέτρου, του Ιωάννου τη Θεολογία.