Δοξαστικό Αίνων Ε' Κυριακής των νηστειών

Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι η τροφή και το ποτό, αλλά η δικαιοσύνη και ο θείος αγιασμός.

Δοξαστικό Αίνων Ε’ Κυριακής των νηστειών

Ἦχος α’ Ἰδιόμελον

Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ’ ὅσοι τοὺς θησαυρούς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ, ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν, καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι η τροφή και το ποτό, αλλά η δικαιοσύνη, η άσκηση, μαζί με τον θείο αγιασμό. Γι’ αυτό και κανένας πλούσιος δεν θα εισέλθει σε αυτή, αλλά εκείνοι που στα χέρια φτωχών έχουν εναποθέσει τους θησαυρούς τους. Αυτά διδάσκει και ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Δίκαιος είναι ο άνθρωπος που ελεεί όλη την ημέρα, ο αναζητητής του Κυρίου, αλλά και αυτός ο οποίος περπατάει μέσα στο Φως». Πώς είναι δυνατόν αυτός που βιώνει το γεγονός να μην παρατηρήσει ότι όλα αυτά τα έχει γράψει για τη δική μας διόρθωση, ώστε να μπορέσουμε με τη νηστεία να φτάσουμε στην αγιότητα (χρηστότητα) και να μας δώσει ο Κύριος, αντί των επίγειων φθαρτών πραγμάτων, τα αιώνια επουράνια.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

*Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Επιτρέπεται η χρήση της μετάφρασης για μη εμπορικό σκοπό,
με τον όρο αναφοράς της πηγής (παραπομπή στην παρούσα Ιστοσελίδα)

(Visited 964 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις