Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ

Έλαμψε η Ανάσταση του Χριστού, ελάτε να χαρούμε όλοι μαζί.

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Γεωργίου

Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν, ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη, τοὺς πιστοὺς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη· διὸ φιλέορτοι, δεῦτε μυστικῶς αὐτὴν πανηγυρίσωμεν· οὗτος γὰρ ὡς καλὸς στρατιώτης, ἠνδρίσατο κατὰ τῶν τυράννων, καὶ τούτους κατῄσχυνε, μιμητὴς γενόμενος τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ γυμνὸν ἀνεχάλκευσεν, ἐν βασάνοις αὐτὸ προσαμειβόμενος, αὐτῷ βοήσωμεν· Ἀθλοφόρε ἱκέτευε, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Ήρθε η ώρα της άνοιξης, είναι καιρός λοιπόν να το γλεντήσουμε. Έλαμψε η Ανάσταση του Χριστού, ελάτε να χαρούμε όλοι μαζί. Πρόβαλε η μνήμη του Αθλοφόρου που χαροποιεί κάθε πιστό. Γι’ αυτό εσείς που αγαπάτε τις γιορτές των αγίων μας, ελάτε να την πανηγυρίσουμε με τρόπο σεβαστικό. Αυτός ήταν καλός στρατιώτης και αναδείχθηκε γενναίος άνδρας απέναντι στους τυράννους και τους νίκησε μιμούμενος το πάθος του Σωτήρα Χριστού. Δεν έδειξε συμπόνια στο πήλινό του σκεύος (σώμα του), αλλά γυμνό το ανέπλασε χαρίζοντάς του τόσα βάσανα. Σε αυτόν, λοιπόν, κραυγάζουμε: Αθλοφόρε, ικέτεψε τον Θεό να σώσει τις ψυχές μας.

«Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ» – Δοξαστικό Αίνων Αγίου Γεωργίου
© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 406 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις