Επανάσταση του 1821

Βίντεο για την Επανάσταση του 1821 – Επί ασπαλάθων

H Άλωση της Πόλης – Επί ασπαλάθων

Σὰν σήμερα πάρθηκε ἡ Πόλη ἀπ᾿ τὸν σουλτὰν Μεμέτη στὸ 1453, μέρα Τρίτη. Μέσα σὲ 55 μέρες χάθηκε ὅ,τι γίνηκε σὲ χίλια χρόνια.

“Τρεις καταλυτικές μορφές της Επανάστασης”- Επί Ασπαλάθων

Ο ακαδημαϊκός Καθηγητής Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος για την Επανάσταση του 1821.

Όταν ο Γρηγόριος ο Ε΄ “αφόριζε” την επανάσταση

«Δεν μαρτυρούνται περιπτώσεις κληρικών προδοτών του αγώνος, καμία (περίπτωση) δεν γνωρίζουμε πραγματικού προδότου κληρικού.»