Λειτουργική ζωή19 Άρθρα

Απόστιχα Εσπερινού Μεγάλου Βασιλείου

Όλων των Αγίων συνέλεξες τις αρετές, Πατέρα μας Βασίλειε. Την πραότητα του Μωυσή, τον ζήλο του Ηλία, την ομολογία του Πέτρου, του Ιωάννου τη Θεολογία.