Η μετοχή στο μυστήριο του ιερού Ευχελαίου

Τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας και συγκεκριμένα το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου;

Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου:

Η Χάρη του Θεού αγιάζει τον κόσμο, την κτίση όλη και τον άνθρωπο διά της Εκκλησίας και των μυστηρίων της και όχι από μια στεγνή θρησκευτική και ατομική πίστη.

Η Εκκλησία είναι «Σώμα Χριστού» με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό και μέλη τους πιστούς της.[Ρωμ.12,5]. Μετέχοντας ως μέλη του σώματος του Χριστού στην Εκκλησία κοινωνούμε της χάριτος και της αγιότητας του ίδιου του Χριστού. Οι δε χαρισματικές λειτουργίες του Εκκλησιαστικού Σώματος, τα μυστήρια της Εκκλησίας, αντιστοιχούν στις λειτουργίες του φυσικού σώματος του ανθρώπου και τις ανάγκες του.

Έτσι:

  • Η γέννηση του Ανθρώπου αντιστοιχεί στο μυστήριο του Βαπτίσματος.
  • Η αύξηση και ανάπτυξη του σώματος στο μυστήριο του Χρίσματος.
  • Η τροφή του σώματος για ζωή στο μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας.
  • Η ενηλικίωση του ανθρώπου στο μυστήριο του γάμου.
  • Η ψυχοσωματική θεραπεία και ίαση στο μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
  • Η ανάγκη για κοινωνία και συμφιλίωση με τους ανθρώπους και το Θεού το μυστήριο της μετανοίας.

Τα μυστήρια της Εκκλησίας ικανοποιούν όλες τις υπαρξιακές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά κυρίως τον βοηθούν να νικήσει την μοναξιά του, τον ατομισμό και εγωκεντρισμό του,να αισθανθεί την παρουσία αδελφών, να βιώσει την αγάπη του Θεού και την χάρη του Αγίου Πνεύματος.

«Εις ίαση ψυχής και σώματος»

Όλα τα μυστήρια αλλά κυρίως το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου μας επιβεβαιώνουν την ενότητα του σώματος και της ψυχής και την ψυχοσωματική διάσταση της ασθένειας, όπως διδάσκει η Εκκλησία.

Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου στηρίζεται κυρίως στην εξουσία που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του «ώστε θεραπεύειν πάσαν νόσον» [Ματθ.ι΄1.]. Με αυτή την εντολή καθιέρωσε το μυστήριο του ευχελαίου το 55-60 μ.χ. ο Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος.[Ιακωβ.13,15].

«Η ευχή της πίστεως σώζει τον κάμνοντα»

Ο αγιασμός των πιστών γίνεται από την Εκκλησία και δια των μυστηρίων της αλλά και την εκούσια μετοχή και συγκατάθεση των πιστών.

Εν προκειμένω μετέχοντας με πίστη και μετάνοια στο μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου ελκύουμε την χάρη του Θεού να ενεργήσει και να θεραπεύσει την ψυχή μας και το σώμα μας. Μια θεραπεία μυστική που ενεργεί τον αγιασμό και την ένωση μας με τον Θεό, αλλά κυρίως το άνοιγμα των οφθαλμών της ψυχής μας για την κατανόηση του ίδιου του Θεού και των μυστηρίων Του.

Η μετοχή στο μυστήριο του ιερού Ευχελαίου
Η μετοχή στο μυστήριο του ιερού Ευχελαίου

π.Ε.

(Visited 338 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις