Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού

Ο άνθρωπος, επειδή δημιουργείται κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού, δημιουργείται ως τριαδικότητα, ως κοινωνία προσώπων. Δημιουργείται για να ζήσει κατά τον τρόπο της Θεότητας. Εμπεριέχεται έτσι στην ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου ο τρόπος αυτός της αγάπης. Η εικόνα του Θεού είναι θεμελιώδες στοιχείο της φύσεως του ανθρώπου και δεν μπορεί να εξαφανιστεί, εμπεριέχεται μέσα μας και δεν παύει ποτέ να υφίσταται. Η εκπλήρωση αυτής της εικόνας και η έκφανσή της στην πληρότητά της πραγματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού φανερώνεται απόλυτα στο πρόσωπο του Κυρίου. Ο Χριστός είναι το αρχέτυπο του αληθούς ανθρώπου. Σε αυτήν την προοπτική, η μετάνοια νοείται ως η επιστροφή στο κατ’ εικόνα και ομοίωσιν. Είναι η ενεργοποίηση και η εκπλήρωση αυτής της εικόνας που εκφράζει τη σωτηρία της ανθρώπινης φύσης.

Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού – Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο

(Visited 1,090 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις