Επιστήμη και Θεολογία – Επί ασπαλάθων

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο στις μέρες μας, θεολόγοι να εμπλέκονται σε ζητήματα της επιστήμης ή το αντίστροφο.

Ωστόσο, η ορθόδοξη Θεολογία είχε εξ αρχής ξεκαθαρίσει τη διάκριση ανάμεσα στο κτιστό (τη δημιουργία) και το άκτιστο (την ουσία του Θεού). Συνεπώς, στην ορθόδοξη παράδοση δεν υπήρξε περίπτωση εμπλοκής της Θεολογίας στην επιστήμη, ούτε το αντίστροφο. Δεν υπήρξε περίπτωση Γαλιλαίου.

“Αν θέλω να έχω γνώση του κτιστού, θα πρέπει να ασχοληθώ με τα φυσικά φαινόμενα. Αυτό είναι έργο του επιστήμονα. Αν θέλω να γνωρίσω τον Θεό, θα ρωτήσω αυτόν που έχει την εμπειρία της παρουσίας του Θεού, τον Προφήτη ή τον Θεόπτη.”

Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

(Visited 354 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις