Η Θεολογία του Σώματος

Η ενσάρκωση του Χριστού φανερώνει τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το Σώμα. Το σώμα του ανθρώπου είναι ιερό· με αυτό οι άνθρωποι μετέχουν στα μυστήρια: βαπτίζονται, χρίονται, κοινωνούν τον Χριστό.

Μάλιστα, οι πρώτοι Χριστιανοί κατηγορούνταν από τους νεοπλατωνικούς της εποχής ως “φιλοσώματον γένος“. Δυστυχώς, με το πέρας των αιώνων πολλές νεοπλατωνικές αντιλήψεις πέρασαν και στη διδασκαλία των Χριστιανών, οι οποίες αντιμετωπίζουν το σώμα του ανθρώπου ως κακό. Ειδικότερα στη δυτική Εκκλησία το σώμα αντιμετωπίζεται ως “βαρεία ύλη”, δηλαδή ως κάτι το οποίο με εμποδίζει από τη συνάντησή μου με τον Χριστό.

Ωστόσο, οι Ορθόδοξοι Πατέρες ξεκαθάρισαν την ιερότητα του Σώματος, ότι είναι ένα με την ψυχή και θεώνεται με την κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου.

Η Θεολογία του Σώματος – Με τον π. Θεοδόσιο Μαρτζούχο

(Visited 450 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις