Ατομικότητα: ο σταυρός του ανθρώπου

Η ανθρώπινη φύση δημιουργείται εκ του μηδενός και έχει μια τάση να επιστρέψει εκεί από όπου προήλθε. Σε αυτήν την κτιστή ανθρώπινη φύση ο Θεός εμφυσά πνοή ζωής από τον εαυτό του, ωστόσο η φύση αυτή εξακολουθεί να παραμένει κτιστή, να εμπεριέχει δηλαδή μέσα της την ατομικότητα.

Η ατομικότητα είναι ο σταυρός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ρέπει προς μία αυτονόμηση της ατομικότητάς του. Όσο κι αν προσπαθεί, όση άσκηση κι αν κάνει ρέπει προς την αυτονόμηση της ατομικότητάς του, η οποία τον βγάζει από αυτήν την κατάσταση ύπαρξης που λέγεται αγάπη.

Στην Θεία Λειτουργία προσπαθούμε να θεραπεύσουμε αυτήν την ατομικότητα σε τριαδικότητα, κατά τον τρόπο δηλαδή που υπάρχει ο Θεός. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμπυκνώνει τον τρόπο ύπαρξης του Θεού σε τρεις λέξεις: “Θεός αγάπη εστί”.

Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο

(Visited 532 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις