Η σημασία της φιλανθρωπίας στην Εκκλησία – Επί ασπαλάθων

Ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχει μια γενική συμπόνοια για τις συμφορές και τα προβλήματα των άλλων. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με φιλανθρωπικό έργο είτε σε τομείς υγείας, είτε εκπαίδευσης και ούτω καθεξής με σπουδαίο έργο. Η φιλαδελφία συνδέει το ανθρώπινο γένος. Ωστόσο, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην “κοσμική” ελεημοσύνη που γίνεται άσχετα από την Εκκλησία και τον Θεό και τη χριστιανική ελεημοσύνη, στην οποία προτρέπει η Εκκλησία τους Χριστιανούς και η οποία γίνεται πάντα σε σχέση με τον Θεό.

Η ελεημοσύνη που γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μέρος μιας γενικής προσπάθειας του Χριστιανού να απεγκλωβιστεί από τον εγωισμό του, για να μπορέσει να κοινωνήσει με τον Θεό και τους ανθρώπους. Η ελεημοσύνη έτσι είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής διαδικασίας και όχι μιας εξωτερικής προτροπής να κάνει κανείς μια “καλή πράξη”.

(Visited 364 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις