Η σάρκωση του Θεού Λόγου – Επί ασπαλάθων

Εφόσον ο Λόγος ήταν (υπήρχε) όταν έγινε η αρχή της Δημιουργίας, εφόσον δηλαδή δεν είναι κτιστός και δεν είναι μέρος της Δημιουργίας, τότε είναι άκιστος, είναι Θεός και υπάρχει πάντοτε και απείρως, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Λόγος είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος λαμβάνει σάρκα γενόμενος άνθρωπος. Η σάρκωση του Θεού γίνεται για να μπορέσουν οι άνθρωποι μέσω Αυτού να σωθούν. Αυτή η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο αποτυπώνεται έντονα στους ύμνους της Εκκλησίας μας.

Με τον π. Νίκωνα Κουτσίδη

(Visited 575 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις