Η σωτηρία δεν είναι ατομική – Επί Ασπαλάθων

Τι είναι λοιπόν η σωτηρία;
“Δια την ἀλήθειαν ἐστί ἡ ἀρετή και οὐχί δια την ἀρετήν ἡ ἀλήθεια”
Η σωτηρία δεν αποτελεί κατόρθωμα που αποκτάται στη λογική αρετών, όπως οι στωικοί που ήταν ενάρετοι άνθρωποι. Είναι μία υπόθεση η οποία αποκτάται, γιατί με τις αρετές οι άνθρωποι «αληθεύουν». Αγωνιζόμαστε για τις αρετές ούτως ώστε να αληθεύει η ζωή μας και όχι για να αποκτήσουμε ποιότητα και να λέμε ποιοι είμαστε σε σχέση με τους άλλους.

με τον π. Θεοδόσιο Μαρτζούχο

(Visited 566 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις