Η απόλυτη Δωρεά

Όλοι οι άνθρωποι έχουν κληθεί να λάβουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία, σε αυτήν την απόλυτη δωρεά. O Θεός προσφέρεται σε όλους, η παρουσία του όμως ενεργείται σε λίγους.

Σίγουρα ανήκουμε στην πλειοψηφία, όπου δεν ενεργείται η παρουσία Του. Λαχταρούμε όμως να ενεργηθεί όχι λόγω των ικανοτήτων μας, της αγιότητάς μας ή της προετοιμασίας μας, αλλά λόγω της Δωρεάς που θα αποδεχθούμε.

Ο Χριστός λέει πως ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς, γιατί αυτοί έχουν ανάγκη ιατρού. Μας καλεί ως αμαρτωλούς να έρθουμε κοντά του, για να θεραπευτούμε.

Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για προϋποθέσεις της Θείας Κοινωνίας. Δεν μπορεί να εξαρτάται το μείζον από ελάσσονα πράγματα, όπως είναι η νηστεία, η προσευχή και η άσκηση, γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι η ύψιστη Δωρεά του Θεού στον άνθρωπο.

Η απόλυτη Δωρεά – Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο

(Visited 368 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις