Η ορθόδοξη Θεολογία απέναντι στον δυτικό κόσμο – Μέρος 1ο

Η άρνηση της δυτικής θεολογικής σκέψης να αποδεχθεί ότι κάποιες αλήθειες μπορεί να μην είναι απόλυτα κυριολεκτικές, αλλά να παραπέμπουν αλλού την οδήγησε στην περίπτωση του Γαλιλαίου.
Από τον 9ο αιώνα και μετά στη δυτική θεολογία υπάρχει η απαίτηση τα πάντα να διατυπώνονται και να μην ξεφεύγει ποτέ η αλήθεια από τη διατύπωσή της.
Αντίθετα στην ορθόδοξη θεολογική σκέψη δεν εγκλωβιζόμαστε σε “καταφάσεις”. Έτσι, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και η λεγόμενη “αποφατική θεολογία”, δηλαδή η διατύπωση του “τι δεν είναι ο Θεός”.

Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

(Visited 287 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις