Η ψηλάφιση του κτιστού κόσμου – Επί ασπαλάθων

Στις 23 Απριλίου του 1992 αποδείχτηκε τεκμηριωμένα η θεωρία της “Μεγάλης Έκρηξης” (Big bang). Η ημέρα αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί έγιναν ακριβείς μετρήσεις και παρατηρήσεις που εξηγούσαν τη δημιουργία των γαλαξιών. Ο Γεώργιος Σμουτ, μέλος της ομάδας των επιστημόνων, είπε χαρακτηριστικά: “Μπορείτε ελεύθερα να κάνετε τον σταυρό σας, είναι σαν να είδαμε το πρόσωπο του Θεού”.
Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα επιστημόνων, οι οποίοι βλέπουν πίσω από τις επιστημονικές ανακαλύψεις την παρουσία του Δημιουργού. Ωστόσο, υπάρχουν αντίστοιχα πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι είμαστε μία σύμπτωση στο σύμπαν – κάτι τυχαίο. Το έργο του κοσμολόγου όμως είτε είναι πιστός είτε όχι δεν είναι να φιλοσοφήσει ή να θεολογήσει με την επιστημονική του ιδιότητα, αλλά να παραμείνει στα αντικειμενικά δεδομένα και τις μετρήσεις.

Με τον π. Νίκωνα Κουτσίδη

(Visited 283 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις