Ο άνθρωπος και το περιβάλλον – Επί ασπαλάθων

Στο βιβλίο της Γένεσης, η εντολή που δόθηκε από τον Θεό στους πρώτους ανθρώπους, όταν τους εγκατέστησε στον επίγειο παράδεισο, ήταν: “Εργάζεσθε αυτόν (τον παράδεισο) και φυλάσσετε”. Έτσι κι ο σύγχρονος άνθρωπος εργάζεται τον κόσμο της γης, αλλά και τον προφυλάσσει από τις καταστροφικές πράξεις ατόμων και συνόλων.
Ο λόγος για τον οποίο ένας άνθρωπος οφείλει να προφυλάσσει το περιβάλλον είναι, αρχικά, επειδή είναι ένα δώρο του Θεού αλλά και επειδή επιδρά καταλυτικά στην ψυχοσωματική πορεία του ίδιου του ανθρώπου και όσων ανθρώπων πρόκειται να γεννηθούν στο μέλλον.
Φιλάνθρωπη καρδιά είναι ο πόνος, το ενδιαφέρον του ανθρώπου για όλη τη δημιουργία. Ο φιλάνθρωπος άνθρωπος προσεύχεται για όλους, ακόμη και τα άλογα ζώα, ακόμη και για τους χειρότερους εχθρούς του.

Με τον π. Νίκωνα Κουτσίδη

(Visited 327 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις