Άνθρωπος: το νόημα της δημιουργίας

Για να φωτίσουν οι πατέρες της Εκκλησίας την ‘εσχατολογία’ (ή αλλιώς τη βασιλεία του Θεού) χρησιμοποιούν την ‘πρωτολογία’, δηλαδή μιλούν για την αρχή και τη δημιουργία του κόσμου· και πώς αυτός ο κόσμος δικαιώνεται με τη βασιλεία του Θεού. Η διήγηση του Μωυσή για τη δημιουργία του κόσμου δεν έχει στόχο την ακριβή περιγραφή του πώς δημιουργήθηκε ο υλικός κόσμος, αλλά επικεντρώνεται στο ποια είναι η αιτία της ύπαρξής του.
“Σημασία έχει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι το πλήρωμα της δημιουργίας, δηλαδή αυτός που γεμίζει και δίνει νόημα στη δημιουργία. Όλος ο κόσμος δημιουργείται, για να μπορέσει να υπάρξει ο άνθρωπος σε σχέση με τον Δημιουργό του.”

Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο

(Visited 399 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις