Φθορά και αθανασία – Επί ασπαλάθων

Για να μιλήσει κανείς για το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, για τη φθορά και την αθανασία, θα πρέπει να ξεκινήσει με μία βασική διάκριση: τη διάκριση του κτιστού από το άκτιστο.

Ο Θεός είναι αυτοτελής ύπαρξη, αιώνια χωρίς αρχή, άρα άκτιστος. Ο άνθρωπος δημιουργείται από τον Θεό και συνεπώς είναι κτιστός. Ο κτιστός άνθρωπος, λόγω της φύσης του, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην ανυπαρξία από όπου προήλθε. Είναι σύνθετος και διαλυτός, έχει τη δυνατότητα να γευτεί τον θάνατο. Επειδή όμως ο Χριστός έπλασε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν Του, του δίνει τη δυνατότητα να γίνει άφθαρτος. Μέσα από την κοινωνία με τον Χριστό ο άνθρωπος μετέχει στην αθανασία.

Με τον π. Δημήτριο Κουτσούρη

(Visited 425 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις