Ο κίνδυνος της αυτονόμησης – Επί ασπαλάθων

Ο άνθρωπος έχει την τάση να αυτονομείται, να δημιουργεί μια δική του ιδέα περί Θεού και να κλείνεται εκεί. Με αυτόν τον τρόπο απομονώνεται και δεν γνωρίζει τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά πολύ περισσότερο μένει μακριά από τον Θεό.
Ο τρόπος του Θεού είναι η αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει. Συνεπώς ο άνθρωπος, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν την αγάπη και έτσι να γίνει μέτοχος της βασιλείας των Ουρανών.

(Visited 368 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις