«Ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι»

Πρόκειται για τον ύμνο που προηγείται της Μεγάλης Εισόδου. Μεγάλη Είσοδο ονομάζουμε τη διαδικασία μεταφοράς των τιμίων δώρων από την Αγία Πρόθεση, όπου έγινε η προετοιμασία τους, στην Αγία Τράπεζα. Η πορεία αυτή συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ.

Ο Χερουβικός ύμνος μας λέει πώς πρέπει να αισθανόμαστε· με τι σκέψεις και πνευματικές τοποθετήσεις πρέπει να είναι γεμάτο το είναι μας. Το “Χερουβικό” ερμηνεύεται ως εξής:

Εικονίζουμε τους Αγγέλους των ουρανών -σαν να είμαστε οι Άγγελοι- και ψάλλουμε τον ύμνο στην Αγία Τριάδα. Αφού, όμως, κάνουμε αυτό πρέπει να αφήσουμε στην άκρη κάθε βιοτική μέριμνα. Και αυτό γιατί θα υποδεχτούμε τον Βασιλέα των όλων, συνοδευόμενο από τις αγγελικές αόρατες δυνάμεις.

“Ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι” – Με τον π. Νίκωνα Κουτσίδη

(Visited 1,302 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις