«Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…»

“Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…”

Τι σημαίνει αυτή η ειρήνη; Η ειρήνη του κόσμου μας πνευματικά και υλικά εξαρτάται από την προσωπική εσωτερική μας ειρήνη. Έλλειψη τέτοιας ειρήνης σημαίνει ότι έχουμε πόλεμο με τον αληθινό Θεό, άρα πόλεμο και με τους ανθρώπους, γιατί τους βλέπουμε σαν εχθρούς προσωπικούς ή εθνικούς και όχι ως παιδιά του ίδιου πατέρα και άρα και αδελφούς μας. Γι’ αυτό και το πρώτο πράγμα που ζητάμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας είναι ο τρόπος της προσευχής μας. Χωρίς την ειρήνη της ψυχής δεν μπορούμε να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Η αμαρτία και τα πάθη μας αντιμετωπίζονται μόνο με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Όταν αγωνιζόμαστε έτσι, τότε θα προσευχόμαστε εν ειρήνη.

“Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.”

Ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε να ζητούμε τη Βασιλεία Του και την Ειρήνη Του. Η άνωθεν ειρήνη είναι η δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή όλες οι αρετές, η ολοκληρωτική δηλαδή αγάπη του Θεού.

 

Με τον π. Νίκωνα Κουτσίδη

(Visited 1,549 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις