Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας

Το σύμβολο της Πίστεως

Δεν πρόκειται για αποδοχή μιας ιδεολογίας, αλλά για ομολογία της απόλυτης εμπιστοσύνης στη μοναδική Αλήθεια, τον Ιησού Χριστό.

“Πάντων υμών μνησθείη Κύριος ο Θεός”

“Να μας θυμηθεί όλους ο Θεός στη βασιλεία του και τώρα και στο μέλλον και στην αιωνιότητα”

“Ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι”

Ψάλλουμε τον ύμνο στην Αγία Τριάδα αφήνοντας στην άκρη κάθε βιοτική μέριμνα. Και αυτό γιατί θα υποδεχτούμε τον Βασιλέα των όλων.

“Σοφία ορθοί ακούσωμεν του Αγίου Ευαγγελίου”

Από τις περικοπές των επιστολών και του Ευαγγελίου μαθαίνουμε για την ενανθρώπηση του Θεού. Ακούμε τον Χριστό να μας προσκαλεί στη Βασιλεία Του.

Ο τρισάγιος ύμνος της Εκκλησίας

«Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς…». Αρχή του Τρισαγίου Ύμνου είναι το όραμα του Προφήτη Ησαΐα.

«Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου…»

Η μικρή Είσοδος φανερώνει την παρουσία του Υιού του Θεού και την είσοδό του στον κόσμο αυτόν.

«Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις…»

Η Αγία Τριάδα είναι ένας Θεός. Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα όπως μας την αποκάλυψε ο Χριστός.

Κύριε ελέησον

“Κυριέ Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό.”

“Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…”

Χωρίς την ειρήνη της ψυχής δεν μπορούμε να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία.

«Ευλογημένη η Βασιλεία…»

Ευλογούμε το όνομα της Αγίας Τριάδας, γιατί η Αγία Τριάδα είναι η Αλήθεια και η Ζωή.