Ενορία και Ευχαριστία

Προβληματισμοί σχετικά με τις λειτουργικές μεταφράσεις

Ένας άνθρωπος, για να μετέχει στα μυστήρια πρέπει να κατανοεί τα τεκταινόμενα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στη μητρική του γλώσσα.

Το μυστήριο της μετάνοιας

Ο άνθρωπος παλαιότερα ήξερε το θέλημα του Θεού, ήξερε σε τι είχε αμαρτήσει και γύρευε από τον Χριστό τη συγχώρηση.

Η ιερωσύνη ως διακόνημα

Η ιερωσύνη είναι η θυσία ενός ανθρώπου, ο οποίος αποφασίζει να θυσιαστεί για τον Χριστό.

Τα μυστήρια της Εκκλησίας

Τα μυστήρια είναι εκφράσεις της ζωής της Εκκλησίας. Είναι η προσπάθεια ενσωμάτωσης στην Εκκλησία της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ερμηνεία του Ευαγγελίου

Η Γραφή δεν πρέπει να αποκόπτεται από την Εκκλησία. Το Ευαγγέλιο αποτελεί την έκφραση της ζωής της Εκκλησίας.

Η απόλυτη Δωρεά

Ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς, γιατί αυτοί έχουν ανάγκη ιατρού. Μας καλεί ως αμαρτωλούς να έρθουμε, για να θεραπευτούμε.

Ο τόπος και ο χρόνος της Θείας Λειτουργίας

“Να μπορείς να ζεις σε όλο τον βίο σου αυτήν τη γιορτή της Αναστάσεως, τη γιορτή του Πάσχα. Κάθε μέρα να είναι ένα Πάσχα για σένα.”

Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη Θεία Λειτουργία

Μόνο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος δίνει ελευθερία και κοινωνία και μπορεί να μας ενώσει με τον Χριστό τη στιγμή της Θείας Κοινωνίας.

Οι αισθήσεις στην ορθόδοξη παράδοση

Οι αισθήσεις στην ορθόδοξη παράδοση μετέχουν πλήρως. Θέλουμε το πρόσφορο να είναι το πιο νόστιμο ψωμί και το κρασί από τα πιο γευστικά.

Πορεία προς τη Θεία Κοινωνία

Ο Χριστός μας καλεί να μετέχουμε στη Θεία Κοινωνία: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ».

Η Θεία Ευχαριστία

Η Θεία Ευχαριστία είναι η πρόσληψη της κτιστότητας όλης της Δημιουργίας και η αναγωγή της προς τον ουράνιο Πατέρα.

Γιατί μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία;

Στη Θεία Λειτουργία, αναγάγουμε τη Δημιουργία στον τόπο της θεότητας και μας επιστρέφεται ως Βασιλεία του Θεού.

Ο κίνδυνος της αυτονόμησης – Επί ασπαλάθων

Ο άνθρωπος έχει την τάση να αυτονομείται. Με αυτόν τον τρόπο απομονώνεται· μένει μακριά από τον Θεό.

Η εποχή μας απέναντι στον γάμο – Επί ασπαλάθων

«Στην εποχή μας, δυστυχώς ο γάμος τείνει να θεωρηθεί ως μία τυπική κοινωνική τελετή, χωρίς κανένα παραπάνω περιεχόμενο.»

Η ζωή της ενορίας – Επί ασπαλάθων

Η Εκκλησία δεν είναι ένα κοινωνικό ίδρυμα, ούτε είναι μόνο η κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Σκοπός της είναι ο όλος άνθρωπος.

Η σωτηρία δεν είναι ατομική – Επί Ασπαλάθων

Η σωτηρία δεν αποτελεί κατόρθωμα που αποκτάται στη λογική αρετών, όπως οι στωικοί που ήταν ενάρετοι άνθρωποι…

Η δυναμική της ενορίας – Επί ασπαλάθων

Η ενορία είναι κύτταρο. Τον 21ο αιώνα η ενορία πρέπει να αποκτήσει τη δυναμική των μελών που με κέντρο τον Χριστό προτάσσουν μια άλλη οπτική.

Θεία Ευχαριστία: Το γεγονός της εκκλησίας – Επί ασπαλάθων

Γιατί ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη; Γιατί ενανθρώπισε; Γιατί σταυρώθηκε, αναστήθηκε και ανελήφθη; Γιατί υπήρξε Πεντηκοστή;