Μεγάλη Εβδομάδα

Η θυσία του Χριστού – Επί ασπαλάθων

«Ενώ διάβαζα τα Πάθη, η κόρη μου κοιμήθηκε… κι εγώ ξύπνησα!» Έχει κάτι να μας πει η θυσία του Χριστού;

Χριστός Ανέστη – Επί ασπαλάθων

Υπάρχει μια παρεξήγηση ως προς την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός δεν μπήκε στο «σκοτεινό δωμάτιο» και απλώς «γλίτωσε».

Τα πάθη του Κυρίου – Επί ασπαλάθων

Τι είναι για εμάς η Μεγάλη Παρασκευή; Ένα θρησκευτικό δράμα; Γιατί τη Μεγάλη Παρασκευή πηγαίνουμε στην Εκκλησία;

Μεγάλη Πέμπτη – Επί ασπαλάθων

Ιερός Νιπτήρας, Μυστικός Δείπνος, Υπερφυής Προσευχή & προδοσία του Ιούδα: Τι προβάλλεται από την Εκκλησία μας τη Μ. Πέμπτη.

Μεγάλη Τετάρτη – Επί Ασπαλάθων

Η αμαρτωλή γυναίκα που μετανιωμένη άλειψε τα πόδια του Κυρίου με μύρο, συγχωρέθηκε για τα αμαρτήματά της και μνημονεύεται μέχρι και σήμερα.

Μεγάλη Τρίτη – Επί Ασπαλάθων

Την Μεγάλη Τρίτη η Εκκλησία μας προβάλλει την παραβολή των δέκα παρθένων και μας καλεί να είμαστε σε εγρήγορση αναζητώντας τον Κύριο.

Μεγάλη Δευτέρα – Επί ασπαλάθων

Τα δύο γεγονότα που προβάλλονται τη Μεγάλη Δευτέρα είναι το παράδειγμα του Ιωσήφ του Παγκάλου αλλά και της ξηρανθείσης συκής.

Κυριακή των Βαΐων – Επί Ασπαλάθων

«Ωσαννά εν τοις υψίστοις ευλογημένος ο ερχόμενος». Ο Χριστός μας άκουγε τις κραυγές του πλήθους, αλλά ήξερε τι υπήρχε μέσα τους.

Σάββατο του Λαζάρου – Επί ασπαλάθων

«Εγώ ειμί η Ανάστασις και η ζωή». Όποιος συναντάται με τον Χριστό ανασταίνεται τόσο πνευματικά, όσο και σωματικά.