Άνθρωπος και Δημιουργία

Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού

Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού φανερώνεται στο πρόσωπο του Κυρίου. Ο Χριστός είναι το αρχέτυπο του αληθούς ανθρώπου.

Η προσέγγιση του άκτιστου Θεού

Η αλήθεια έχει ενυπόστατο περιεχόμενο και αναφέρεται στο ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Επιστήμη και Θεολογία

Το αντικείμενο της ψυχολογίας είναι τελείως διαφορετικό από το αντίστοιχο της θεολογίας.

Η Θεολογία του Σώματος

Η ενσάρκωση του Χριστού φανερώνει τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το Σώμα. Το σώμα του ανθρώπου είναι ιερό.

Η έλευση του Χριστού

Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει.

Ο θεολόγος επιστήμονας – Επί ασπαλάθων

Ποια είναι η διαφορά του επιστήμονα και του θεολόγου, ο οποίος προσπαθεί να εκφράσει το βίωμα της σχέσης με τον Θεό;

Ατομικότητα: ο σταυρός του ανθρώπου

Σ’ αυτήν την κτιστή ανθρώπινη φύση ο Θεός εμφυσά πνοή ζωής, ωστόσο η φύση αυτή εξακολουθεί να εμπεριέχει την ατομικότητα.

Η σάρκωση του Θεού Λόγου – Επί ασπαλάθων

Ο Λόγος είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος λαμβάνει σάρκα γενόμενος άνθρωπος, για να μπορέσουν οι άνθρωποι μέσω Αυτού να σωθούν.

Το μυστήριο του θανάτου – Επί ασπαλάθων

Αναπόσπαστο μέρος του κτιστού κόσμου είναι η φθορά. Ο άνθρωπος, κτιστός ων, δεν μπορεί να αποφύγει αυτήν τη διαδικασία.

Φθορά και αθανασία – Επί ασπαλάθων

Ο Χριστός έπλασε τον άνθρωπο κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν δίνοντάς του τη δυνατότητα να γίνει άφθαρτος μέσα από την κοινωνία με Εκείνον.

Η σημασία της φιλανθρωπίας στην Εκκλησία – Επί ασπαλάθων

Η ελεημοσύνη που γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μέρος μιας γενικής προσπάθειας του Χριστιανού να απεγκλωβιστεί από τον εγωισμό του.

Το βιβλίο της Γένεσης και η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης

Η κοσμολογία είναι μία επιστήμη όπως οι άλλες και συνεπώς δεν είναι σωστό να μεταβάλλεται σε φιλοσοφικό ή θεολογικό στοχασμό.

Ο άνθρωπος και το περιβάλλον – Επί ασπαλάθων

Ένας άνθρωπος οφείλει να φυλάσσει το περιβάλλον επειδή είναι ένα δώρο του Θεού που επιδρά στην ψυχή και το σώμα του ανθρώπου.

Η ψηλάφιση του κτιστού κόσμου – Επί ασπαλάθων

«Μπορείτε ελεύθερα να κάνετε τον σταυρό σας, είναι σαν να είδαμε το πρόσωπο του Θεού»

Άνθρωπος: το νόημα της δημιουργίας

«Ο άνθρωπος πληρώνει (γεμίζει) τη Δημιουργία»: Ο κόσμος δημιουργείται, για να μπορέσει να υπάρξει ο άνθρωπος σε σχέση με τον Δημιουργό.

Η ορθόδοξη Θεολογία απέναντι στον δυτικό κόσμο – Μέρος 3ο

«Η Δύση τον σκότωσε αυτόν τον θεό και ευτυχώς που τον σκότωσε. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να κάνουν ένα άνοιγμα στον αληθινό Θεό.»

Η ορθόδοξη θεολογία απέναντι στον δυτικό κόσμο – Μέρος 2ο

Για την ορθόδοξη θεολογία, ο κατ’ εξοχήν πνευματικός είναι αυτός που διαλέγεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Η ορθόδοξη Θεολογία απέναντι στον δυτικό κόσμο – Μέρος 1ο

Από τον 9ο αιώνα η δυτική θεολογία είχε την απαίτηση τα πάντα να διατυπώνονται και να μην ξεφεύγει ποτέ η αλήθεια από τη διατύπωσή της.

Επιστήμη και Θεολογία – Επί ασπαλάθων

Η ορθόδοξη Θεολογία είχε εξ αρχής ξεκαθαρίσει τη διάκριση ανάμεσα στο κτιστό (τη δημιουργία) και το άκτιστο (την ουσία του Θεού).

Εκκλησία και ομοφυλοφιλία – Επί ασπαλάθων

“Στην Εκκλησία δεν έχει καμία θέση η ομοφοβία. Να φοβηθούμε τι; Το μόνο που φοβόμαστε είναι να μην χάσουμε το άνοιγμα της αγκαλιάς μας”