Έγνω το πλάσμα ημών...

«Ἡ ἀνθρώπινη συμβολὴ στὴ δημιουργία»

«Ἔγνω τὸ πλάσμα ἠμῶν,
ἐμνήσθη ὅτι χοὺς ἐσμέν.»
Γνωρίζει καλὰ ὁ Θεὸς
καὶ πάντοτε θυμᾶται
πῶς εἴμαστε ἀπὸ χῶμα,
ἀφοῦ Ἐκεῖνος μας ἔπλασε,
ὁ μέγας κεραμεύς,
ἀψεγάδιαστα ἀγάλματα
ἀπὸ τὸν κόκκινο πηλὸ τῆς Ἀνατολῆς,
κι ὕστερα τὸ φιλὶ τῆς ζωῆς
μᾶς χάρισε πνοή, ζωντάνια.
Αὐτὸ ποὺ δὲν ὑπολόγισε
μέσα στὴν τόση πανσοφία,
εἶναι πὼς κάποτε
καὶ ἡ ψυχή μας
θὰ γινόταν χῶμα κι αὐτή,
ὄχι ὁ ὄμορφος πηλὸς τῆς ἐκλογῆς του,
μὰ κόπρος ἀηδὴς
καὶ κάτι χειρότερο.
Δικό μας τὸ κατόρθωμα!
Ἡ ἀνθρώπινη συμβολὴ στὴ δημιουργία.

Ἀρχιμανδρίτης Δοσίθεος Καστόρης

(Visited 226 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις