Λογισμοί εἰκονομαχίας

Φοβήθηκα μήπως ἡ ὀμορφιά τῆς εἰκόνας Σου μέ γοητεύσει καί ἀποξενωθῶ ἀπό τό ἄρρητο κάλλος τοῦ προσώπου Σου.

Λογισμοί εἰκονομαχίας

Φοβήθηκα μήπως ἡ ὀμορφιά τῆς εἰκόνας Σου
μέ γοητεύσει καί ἀποξενωθῶ
ἀπό τό ἄρρητο κάλλος τοῦ προσώπου Σου.
Γι’ αὐτό καί ἀποφάσισα
τήν αὐγή νά κάψω ὅλες τίς εἰκόνες
καί ν’ ἀφήσω τήν τέφρα
νά σκορπισθεῖ στούς πέντε ἀνέμους.
Μά τά μεσάνυχτα ἦλθε ἡ ἀπάντησή Σου.
Ὁ ἄγγελός Σου ἐκόμισε
στή θύρα τῆς ψυχῆς μου
εἰκόνα ἀχειροποίητο,
δῶρο δικό Σου!

π. Δοσίθεος Καστόρης

(Visited 187 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις