Ἡ συμπαντική σύνθεση

Αὐτός ὁ κόσμος, κόκκινος στήν ἐκβολή τοῦ ποταμοῦ τοῦ φλέγοντος ἡλίου…

Ἡ συμπαντική σύνθεση

Αὐτός ὁ κόσμος,
κόκκινος στήν ἐκβολή
τοῦ ποταμοῦ τοῦ φλέγοντος ἡλίου,
κίτρινος στόν ἀπόκρυφο ἀγρό
πού οἱ ἐρωτευμένοι
σκορποῦν τίς μαδημένες μαργαρίτες,
πράσινος στή βλάστηση
τῆς νέας ζωῆς,
μαῦρος ὅταν πληθαίνουν
οἱ ἄδικοι θάνατοι,
χρυσός στή μυστική Χάρη
πού ἀκουμπᾶ μέ ἐπιφύλαξη
τό Οὐράνιο Τόξο,
ἀργυρός στά βάθη τῆς θάλασσας
ὕστερα ἀπό καλοκαιρινή νεροποντή,
διάφανος ἐκεῖ πού συναντᾶ
ὁ μέγας ὠκεανός τόν ὁρίζοντα,
γκρίζος στή χειμωνιάτικη νέφωση τῶν ψυχῶν
πού προμηνύει τήν καταιγίδα.
Αὐτός ὁ κόσμος
εἶναι ἕνα πολύχρωμο πανηγύρι χαρμολύπης,
μά ἡ ἀλήθεια του ἐντοπίζεται
πέρα καί πάνω
ἀπ’ τήν προφάνεια σχηματισμῶν καί ἀποχρώσεων.
Ὅλα τά χρώματα συνθέτουν τό λευκό!

Ἡ συμπαντική σύνθεση – π. Δοσίθεος Καστόρης

(Visited 234 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις