Απελπισία

«Δέν ἔχουν τί νά ῥίξουν στό χῶμα τοῦ Παραδείσου»

Ἀπελπισία

Δυστυχισμένα χέρια τῶν νεκρῶν,
σφιχτοδεμένα, ἀδειανά
δίχως νά κρατοῦν σπόρους ἀγάπης.
Δέν ἔχουν τί νά ῥίξουν
στό χῶμα τοῦ Παραδείσου.

Ἀξιοθρήνητοι οἱ νεκροί
πού ἀμετανόητοι δέν ἐλπίζουν
νά γευθοῦν τόν γλυκύ καρπό
ἀπό τό Δένδρο τῆς Ζωῆς!

π. Δοσίθεος Καστόρης

(Visited 304 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις