Ὁ Νεοφώτιστος

«…βαπτίσθηκες στὸ ζωντανὸ νερό, σὰν σὲ φωτιὰ καὶ Πνεῦμα…»

Μέσα στὸ ἡμίφως τοῦ παρεκκλησίου,
στὴ θολὴ ὁμίχλη τοῦ εὐωδιαστοῦ θυμιάματος
βαπτίσθηκες στὸ ζωντανὸ νερό,
σὰν σὲ φωτιὰ καὶ Πνεῦμα,
πιστὸς τῶν μεγάλων ἐλπίδων
τῶν τολμηρῶν ἁλμάτων
τῶν ἀπαιτητικῶν θυσιῶν.
Ἀλειμμένος μ’ ἐπορκιστὸ ἔλαιο
στὸ δυνατό σου σῶμα
σὰν ἀρχαῖος ἀθλητὴς
ποῦ ὕμνησε ὁ μέγας Πίνδαρος,
πανέτοιμος νὰ πράξεις
τὸν προκείμενο ἀγῶνα,
δὲν ἔχεις καταλάβει ἀκόμα
ποιὰ δόκανα καὶ ποιὲς παγίδες
σ’ ἀναμένουν,
ἀπὸ ποιὰ δύσβατα σκοτεινὰ μονοπάτια
ὀφείλεις νὰ διέλθεις
μέχρι νὰ φθάσεις
εἰς εὐρύχωρον πλάτος δόξης καὶ βασιλείας.

 

Ἀρχιμ. Δοσίθεος Καστόρης

(Visited 210 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις