Πνευματική ἀνωριμότητα

«Δέν ἔμαθα ἀκόμα να πετῶ μέ τούς ἀγγέλους στό δοξολογικό στερέωμα.»

Πνευματική ἀνωριμότητα

προσευχή μου βαραίνει ἀκόμα
ἀπ’ τά πολλά αἰτήματα,
νομίζει πώς ξαλαφρώνει
μέ τίς πολλές εὐχαριστίες.
Δέν ἔμαθα ἀκόμα
νά προσπερνῶ τίς ἀνάγκες
καί να πετῶ μέ τούς ἀγγέλους
στό δοξολογικό στερέωμα.

π. Δοσίθεος Καστόρης

(Visited 297 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις